Kuidas see toimib

Ona ja Powairi toodetes on toimeaineteks loodusest saadavad terpeenid. Enam kui 40 eeterliku õli segu likvideerib ebameeldivad lõhnad loomulikul moel, ilma kemikaalideta. Mittetoksilised tooted on täiesti ohutud keskkonnas, kus on lapsi ja lemmikloomi.

Värskenda end ümbritsevat keskkonda loomulikul viisil.


eTerpeenid
Terpeene leidub looduses tavaliselt peamiselt okaspuude vaigus ning eeterlike õlidena taimedes. Taimedes leiduvaid terpenoide tuntakse üle 22.000 erineva ühendi. Mitmed terpeenid on süsivesinikud, kuid terpeen võib olla ka hapnikku sisaldav ühend nagu alkohol, aldehüüd või ketoon (terpenoidid). Nende ühendite struktuuris leiduv süsivesinik on isopreen CH2 = C(CH3) – CH = CH2.
Isopreeni reegel, Wallach 1887.
Terpeenide omadused:
- Terpeenidel on antibakteriaalsed, antifugaalsed (seentevastased) ja antiseptilised omadused.
- Terpeenidel on oksüdeerivad omadused (suurendavad hapnikusisaldust).
- On tuvastatud, et kui terpeene viia keskkonda, vähendavad nad õhus sisalduvaid kemikaale ja baktereid.
- Terpeenid võivad lõhnamolekule kas hävitada või siis destruktureerida nii, et lõhn on vastuvõetav.


ONA toimemehhanismid
Terpeenide toimemehhanisme on kolm. Need kas tuginevad iga terpeeni ja aktiivse komponendi keemilisele ja füüsikalisele olemusele või siis tõrjuvad orgaanilisi ja anorgaanilisi lenduvaid lõhnaühendeid.


Absorptsioon, neeldumine – ONA pinnal on erinevaid reaktiivseid kohti, kus aktiivsed molekulid tõmbavad ligi ja ühinevad mittepüsivalt väikeste, kõrge molekulkaaluga ühenditega (VOC).
Absorptsiooni käigus lõhnamolekulid neelduvad ONA ühendisse täielikult, ilma peegeldumiseta või aine muutumiseta.
ONA-absorboi.pngAdsorptsioon – Kõigil VOC- ja lõhnamolekulidel on omadus lahustuda ONA aktiivsetes komponentides. See omadus võimaldab VOC ühendil lahustuda iseendas juhul, kui see keskkonnaheitmete, temperatuuri, pH taseme või õhurõhu mõjul on kinnitunud ONA ühendi külge.
Adsorptsiooni käigus lõhnamolekulid (gaasid ja aurud) kogunevad ja kinnituvad ONA pinnale.

Adsorboi.png

Keemiline reaktsioon (The Pairs teooria* ) 
– See käsitleb lõhnaühendite (VOC) ja aktiivsete ONA molekulide reaktsioonikeskuste püsivaid keemilisi sidemeid. Nimetatud mehhanism muudab mustuseosakeste põhiomadusi, mille tulemusel lõhn kaob. 
*The Pairs teooria põhineb Hollandi teadlase Hendrik Zwaardermakeri (1857–1930) uurimusel. Zwaardermakeri teooria kohaselt võib kahe või enama lõhna kombinatsioon, kui need ühinevad looduslikule sarnases keemilises sidemes, üksteist välja tõrjuda. 
Erinevate lõhnaühendite (VOC) afiinsus ONA suhtes on otseselt seotud nende keemilise ja füüsikalise olekuga. Näiteks vesiniksulfiidil võib olla suur afiinsus teatud ONA aktiivsete komponentide suhtes. See võib kas elektrostaatiliselt moodustada keemilise sideme või reageerida võrdeliselt selle suhtelise lahustuvusega. See tähendab, et erinevaid komponente on võimalik neutraliseerida ükskõik millisega eelpool mainitud kolmest mehhanismist või ka nende kombinatsioonidega.
Tähtsaim on, et ONA ei ole pelgalt varjeaine, vaid võimaldab pikaks ajaks ohutult ja efektiivselt eemaldada ebameeldivad lõhnad ning saasteained.

Pairs.png

Joonistel: 1) Lõhnamolekulid haakuvad ONA külge

2) ONA ühineb lõhnamolekuliga

0 tooted
Ostukorv on tühi.

Kasutustingimused